Portfolio > Ephemera

Polaroid 1
polaroid and thread
2.1 × 3.4 inches
2018
Polaroid 2
polaroid and thread
2.1 × 3.4 inches
2018
Polaroid 6
polaroid and thread
2.1 × 3.4 inches
2018
Polaroid 8
polaroid and thread
2.1 × 3.4 inches
2018
Polaroid 10
polaroid and thread
2.1 × 3.4 inches
2018
Polaroid 11
polaroid and thread
2.1 × 3.4 inches
2018
Polaroid 13
polaroid and thread
2.1 × 3.4 inches
2018
Polaroid 17
polaroid and thread
2.1 × 3.4 inches
2018
Polaroid 20
polaroid and thread
2.1 × 3.4 inches
2018
Untitled Photo 8
thread and found photograph
4 x 3.5 inches
2019
Untitled Photo 5
thread and found photograph
3.5 x 3.5 inches
2019
Untitled Photo 9
thread and found photograph
3.5 x 3.5 inches
2019
Untitled 316 (postcard)
yarn and found postcard
5.75 x 4.25 inches
2020
Untitled 315 (postcard)
yarn and found postcard
5.5 x 4 inches
2019
Untitled 313 (postcard)
yarn and found postcard
6 x 4 inches
2019
Untitled 311 (postcard)
yarn and found postcard
6.5 x 3.5 inches
2019