Portfolio > 2005 - 2010

Flesh Spot
Flesh Spot
crocheted yarn
44 x 31 x 5 inches
2007